Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Övriga lärare


 

Josef Bergdahl

Lärare i kyrkohistoria

Josef Bergdahl är lärare i kyrkohistoria och kristen spiritualitet vid Örebro Teologiska Högskola. Han har studerat vid Regent College i Vancouver (ThM) och varit pastor/ledare i församlingen Gemenskapen, Borås.

Telefon: 019-30 77 60

E-post: josef.bergdahl@efk.se

 

Lars Johansson

Lärare i filosofi och religionsvetenskap

Lars Johansson är lärare i filosofi och religionsvetenskap vid Örebro Teologiska Högskola samt ledare för Forum för tro, kultur och samhälle

Telefon: 019-30 77 56

E-post: lars.johansson@efk.se

 

Göran Lennartsson

Lärare i exegetik

Göran Lennartsson är teol dr. vid Lunds universitet. Har varit missionär i Mellanöstern, pastor inom Pingst och ansvarar nu för dialogprojektet Mötesplats Jerusalem.

Telefon: 073-730 22 54

E-post: goran.lennartsson@altutbildning.se

 

Åsa Molin

Lärare i homiletik och kommunikation

Åsa Molin arbetar som bibellärare och kursföreståndare på Liljeholmens folkhögskola. Åsa är skribent och författare till två böcker. Hon har teol.kand från Örebro Teologiska Högskola och Linköpings Universitet.

Telefon: 070-765 85 30

E-post: asa.molin@ALTutbildning.se

 

Roland Spjuth

Lärare, huvudansvarig för teologiska grundkurser åk 1-2

Roland Spjuth är lärare i systematisk teologi vid ALT och Örebro Teologiska Högskola. Roland har startat SALT-utbildningen och arbetat med ledning och utveckling av församlingsbaserad utbildning under många år. Han är teologie doktor och docent vid Lunds Universitet. Hans senaste bok är är Kristen Moralhistoria: sökandet efter det goda livet.

Tel. 040-37 59 51

roland.spjuth@hylliepark.se

 

Mikael Tellbe

Lärare i exegetik

Mikael Tellbe är lärare vid Örebro Teologiska Högskola, teol. dr. och docent vid Lunds universitet. Mikael har även arbetat som församlingspastor inom Evangeliska Frikyrkan.

Telefon: 019-30 77 62

E-post: mikael.tellbe@efk.se

 

David Willgren

Lärare i exegetik

David Willgren är lärare i bibelvetenskap. Doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Lunds Universitet, där han skriver på en avhandling om Psaltarens tillkomsthistoria. Har jobbat som pastor inom EFK.

E-post: david.willgren@ALTutbildning.se

Senast publicerad: 160830 | Powered by SiteSmart